Lista aktualności Lista aktualności

100 milionów drzew do 2017 roku

Kończy się wiosenna kampania odnowieniowa. W sadzeniu lasu pomogli nam w tym roku nasi najmłodsi, a także nieco starsi Przyjaciele.

Nadleśnictwo Sieraków na zaproszenie Ministra Środowiska włączyło się do akcji "100 milionów drzew do 2017 roku", zainicjowanej przez międzynarodową organizację ENO Programme Association z siedzibą w Finlandii. Akcja ma na celu zaproszenie jak największej liczby dzieci i młodzieży szkolnej, a także wszystkich chętnych i zainteresowanych partnerów społecznych oraz wolontariuszy do wspólnego sadzenia lasu z leśnikami. Dane o liczbie posadzonych drzew są przekazywane do biura ENO w Finlandii. Efektem edukacyjnym akcji ma być wzrost świadomości ekologicznej uczestników oraz kształtowanie świadomych postaw proekologicznych zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju.

Nasze zaproszenie do wspólnego sadzenia lasu przyjęły następujące podmioty:

  • 3700 sosen, 1000 buków i 275 dębów - tyle drzew posadzili uczniowie szkół i studenci UTW Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sierakowie,
  • Zespół Szkół im. prof. Maksymiliana Siły-Nowickiego w Sierakowie,
  • Szkoła Podstawowa im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierakowie,
  • Zespół Szkół w Kwilczu,
  • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Lutomiu,
  • Zespół Szkół w Chrzypsku Wielkim.

Łącznie w ramach akcji posadzono 5 tysięcy sztuk sadzonek sosny, buka i dęba na powierzchni ponad 60 arów. Wszystkim zaangażowanym uczestnikom bardzo dziękujemy!

620 tysięcy nowych drzew na powierzchni 122 hektarów - to wielkość prac odnowieniowych w Nadleśnictwie Sieraków na 2016 rok. W bieżącym roku w całym Nadleśnictwie Sieraków zaplanowano do odnowienia 122 hektary. Wykorzystane w tym celu zostanie 920 tysięcy sztuk sadzonek, w tym: 620 tys. sosny, 140 tys. dęba, 70 tys. brzozy, 40 tys. buka i 50 tys. sadzonek pozostałych gatunków drzew tj. grab, klon, lipa, jałowiec, dzika grusza i jabłoń.

Sadzonki drzew produkuje się w szkółkach leśnych. Nasiona pochodzą ze specjalnie wyselekcjonowanych gospodarczych i wyłączonych drzewostanów nasiennych lub z plantacji albo plantacyjnych upraw nasiennych, które stanowią potomstwo tzw. drzew matecznych. Sadzonki w szkółce pielęgnuje się, chroni przed chorobami i chwastami, a wiosną przed okresem sadzenia wyjmuje z gleby, sortuje, wiąże w pęczki i dołuje. Przed transportem do lasu w specjalnych workach korzenie sadzonek są zabezpieczane przed wyschnięciem specjalnym hydrożelem.

Dobór gatunku i wieku sadzonek oraz techniki sadzenia zależy m.in. od typu siedliska leśnego, żyzności, wilgotności oraz stanu pokrywy gleby. Sadzonki drzew iglastych sadzi się przy pomocy urządzenia zwanego kosturem w szparkę. Sadzonki drzew liściastych sadzi się w jamki lub dołki kopane łopatą. W mniejszym zakresie do odnowienia lasu wykorzystuje się obecnie siew nasion.

Las w wyjątkowo sprzyjających okolicznościach może się odnowić także bez pomocy człowieka poprzez obsiew nasion z otaczających starszych drzewostanów albo w przypadku niektórych gatunków (np. olsza) z odrośli korzeniowych. Odnowienie naturalne stanowi zawsze cenne uzupełnienie odnowienia sztucznego.

Dowiedz się więcej na temat hodowli lasu.   

Każdego roku leśnicy w całej Polsce sadzą 500 milionów drzew. Obowiązek posadzenia nowego lasu w miejscu, gdzie stary drzewostan został uprzednio wycięty, czyli obowiązek odnowienia powierzchni leśnej, nakłada na nas leśników ustawa o lasach, a konkretnie zapisana w niej zasada ciągłości i trwałości użytkowania lasu. Poza odnowieniami prowadzone są zalesienia, czyli wprowadzanie lasu na grunty nieleśne, gdzie lasu wcześniej nie było. Dzięki takiemu postępowaniu lasów w Polsce przybywa. Lasów w Polsce przybywa!

Obejrzyj relację z sadzenia lasu w Nadleśnictwie Sieraków w TV Wielkopolska oraz więcej zdjęć na miedzychod.naszemiasto.pl.