Lista aktualności Lista aktualności

Wytyczne dla interesantów w związku z epidemią COVID-19

W związku z rosnącym zagrożeniem koronawirusem prosimy ograniczyć wizyty w biurze nadleśnictwa do niezbędnego minimum. Przed wizytą zapoznaj się z poniższymi Wytycznymi.

W trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo prosimy w najbliższych tygodniach bez pilnej i uzasadnionej przyczyny nie przyjeżdżać do biura Nadleśnictwa Sieraków, a sprawy, o ile to możliwe, załatwiać telefonicznie lub mailowo.


Wytyczne dla interesantów w związku z epidemią COVID – 19

  1. Interesant dzwoni do drzwi wejściowych Nadleśnictwa Sieraków i czeka do czasu ich otwarcia.
  2. Do otwarcia drzwi wejściowych upoważniona jest sekretarka, która dowiaduje się od interesanta cel jego wizyty i w zależności od charakteru sprawy wzywa osobę merytoryczną.  
  3. Obowiązuje zakaz przebywania osób postronnych na terenie budynku biurowego. Wszelkie sprawy służbowe z interesantami należy wykonywać na zewnątrz budynku przy zachowaniu rygorów sanitarnych. Dłuższy kontakt celem załatwienia spraw służbowych dopuszczony jest w świetlicy nadleśnictwa przy jednoczesnym zachowaniu rygorów sanitarnych.
  4. W przypadku konieczności załatwiania spraw służbowych w świetlicy nadleśnictwa interesanci obowiązkowo dezynfekują dłonie oraz poddają się badaniu temperatury. Osoby, u których zostanie stwierdzona podwyższona temperatura (pow. 37°C lub więcej) nie będą obsługiwane na terenie nadleśnictwa. Nie zostanie również wpuszczona osoba, która nie zdezynfekuje rąk lub/i nie podda się badaniu temperatury ciała.
  5. W budynku biurowym punkt odbioru korespondencji zorganizowany jest przy drzwiach wejściowych. Korespondencję z zachowaniem środków sanitarnych odbiera sekretarka.
  6. Należy zachować dystans powyżej 1,50 m w kontakcie bezpośrednim z pracownikami.
  7. Podczas przebywania na terenie nadleśnictwa należy zakrywać usta i nos.

Kontakty przydatne w załatwianiu poszczególnych typów spraw - kliknij tutaj.

Za utrudnienia przepraszamy.