Lista aktualności Lista aktualności

Najstarsze dęby z nowym oznakowaniem

19 lutego 2024 r. Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie odnowił oznakowanie 15 pomnikowych dębów w Śródce nad Jeziorem Wielkim.

Sędziwe dęby zostały oznakowane tabliczkami na słupkach, w sposób niepowodujący kaleczenia drzew. Czy wiesz, że...? Las nad Jeziorem Wielkim w Śródce jest najstarszym lasem pod opieką Nadleśnictwa Sieraków. Rosnące tam dęby liczą blisko 300 lat. Las ten jest wyłączony z użytkowania gospodarczego, część jest chroniona jako ostoja zwierząt.

Całość działań została sfinansowana przez Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie.