Lista aktualności Lista aktualności

O bezpieczeństwie w Puszczy Noteckiej

W minioną środę 26 kwietnia odbyła się w Nadleśnictwie Sieraków narada okresowa poświęcona tematyce szkodnictwa leśnego i ochrony przeciwpożarowej.

W naradzie udział wzięli strażnicy leśni z sąsiednich nadleśnictw oraz przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Straży Łowieckiej i Państwowej Straży Rybackiej.

W czasie narady wielokrotnie podkreślono znaczenie wzajemnej współpracy, wsparcia, przepływu i wymiany informacji pomiędzy sąsiednimi nadleśnictwami i pozostałymi służbami. W przypadku tak dużego obszaru jakim jest Leśny Kompleks Promocyjny "Puszcza Notecka" współpraca ta nabiera kluczowego znaczenia - stwierdził Jerzy Głowacki - kierujący zespołem ds. Ochrony Mienia i Obronności w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Dotychczasowa współpraca została oceniona jako bardzo dobra i będzie ona dalej rozszerzana.

Szczególną uwagę poświęcono procederowi nielegalnych przejazdów motocyklami crossowymi i quadami przez tereny leśne. Pojazdy te stwarzają zagrożenie powstania pożaru, emitują hałas, płoszą zwierzęta, niszczą drogi leśne i linie podziału powierzchniowego, a co najgorsze zagrażają innym użytkownikom lasu.

Warto przypomnieć, szczególnie teraz przed długim majowym weekendem, że zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.  Natomiast zgodnie z art. 161 Kodeksu Wykroczeń Rozdział XIX Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe: Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny.

Przy okazji chcielibyśmy zaprosić do obejrzenia filmu pt. "Leśnik - strażnik lasu" zrealizowanego na terenie i przy wsparciu Nadleśnictwa Sieraków przez Samorząd Studencki Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Film zajął I miejsce w konkursie filmów krótkometrażowych pt. "Leśnicy - strażnicy lasu" podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Leśnictwa, która odbyła się w Pogorzelicy od  21 do 24 kwietnia tego roku.