Lista aktualności Lista aktualności

OBRĄCZKOWANIE MŁODYCH BIELIKÓW W NADLEŚNICTWIE SIERAKÓW

Leśny baby boom dotyczy także naszego nadleśnictwa. W miniony czwartek sześć młodych bielików otrzymało obrączki, które umożliwią w przyszłości gromadzenie danych o tym cennym gatunku.

Zaobrączkowano pisklęta w trzech gniazdach. Obrączkowanie przeprowadzili ornitolodzy, czyli eksperci od ptaków, z Komitetu Ochrony Orłów. Do wykonania obrączkowania, oprócz samych obrączek i oczywiście niezbędnych licencji i zezwoleń, konieczna jest osoba posiadająca uprawnienia i umiejętność pracy na wysokości. Dobra kondycja fizyczna wymagana. Trzeba przecież wejść na drzewo, dostać się do gniazda, bezpiecznie (dla ptaków i wykonawcy) chwycić i przetransportować młodego ptaka w dół, na ziemię pod drzewo, gdzie oprócz założenia obrączki jest on dokładnie zmierzony, zważony i opisany. Po wszystkim zaobrączkowane pisklęta trzeba z powrotem bezpiecznie umieścić w gnieździe. Młode ptaki zostają także "ochrzczone" imionami swoich patronów - miejscowych leśników gospodarzy terenu, najczęściej leśniczego i podleśniczego.

Fot. Roman Tomczak Nadleśnictwo Sieraków

Jak podaje dr hab. inż. Tadeusz Mizera z Komitetu Ochrony Orłów: Bielik buduje największe gniazda spośród wszystkich naszych krajowych gatunków ptaków. Wieloletnie gniazdo może mierzyć do 4 m wysokości oraz do 2,5 m średnicy. Takie gniazdo waży nawet tonę. Nasze sierakowskie gniazda są mniejsze, największe z nich osiaga rozmiary 1,5 m wysokości praz 2 m średnicy. Bielik Haliaeetus albicilla to duży ptak z rzędu szponiastych, który w ostatnim dziesięcioleciu, dzięki wspólnym wysiłkom ornitologów i leśników, jest w rozkwicie liczebności. Wcześniej był gatunkiem bardzo nielicznym. Do polepszenia sytuacji bielika przyczyniła się ochrona strefowa. Drzewo z gniazdem zabezpieczone jest w pierwszej kolejności strefą ochrony całorocznej - w promieniu do 200 m od gniazda - w której bez specjalnego zezwolenia zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek prac w okresie całego roku. Taka ochrona ma na celu uniknięcie zniszczenia, czy zniekształcenia bezpośredniego miejsca gniazdowania ptaków. Dalej, w promieniu do 500 m od gniazda, wyznacza się tzw. strefę ochrony okresowej, w której prace leśne i przebywanie ludzi dopuszczalne są wyłącznie poza okresem lęgowym, po to żeby nie płoszyć i nie niepokoić ptaków w tym newralgicznym czasie. Okres ochronny w strefach ochrony bielika, z tej racji, że jest to gatunek osiadły, rozpoczynający gody bardzo wcześnie, trwa od 1 stycznia do 31 lipca. Bielik zakłada gniazdo najczęściej na starych ponad 100-letnich sosnach. Jest gatunkiem silnie związanym ze środowiskiem leśnym.

Fot. Roman Tomczak Nadleśnictwo Sieraków

W Nadleśnictwie Sieraków mamy obecnie 16 gniazd bielika. Nie oznacza to, że jest aż tyle par tych ptaków. Bo jest ich o połowę mniej. Bielik, w szczególności po nieudanym lęgu, opuszcza dotychczasowe miejsce i zakłada gniazdo w nowej lokalizacji.

Nadleśnictwo Sieraków jest największą ostoją bielika w całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. W Polsce bielik objęty jest ścisłą ochroną gatunkową, w tym ochroną "strefową", wpisany jest do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt oraz do Załącznika nr 1 do "dyrektywy ptasiej" Unii Europejskiej. Bielik jest także jednym z przedmiotów ochrony Obszaru Natura 2000 Puszcza Notecka PLB300015.

Fot. Roman Tomczak Nadleśnictwo Sieraków