Lista aktualności Lista aktualności

Poznajcie Władysława i Janusza

Rada Miejska w Sierakowie 26 stycznia 2021 r. podjęła dwie uchwały w sprawie ustanowienia nowych pomników przyrody: świerka "Władysława" oraz dęba „Janusza”.

Świerk pospolity "Władysław"

Świerk "Władysław"
- obwód pnia 340 cm,
- wysokość ok. 40 m,
- wiek ponad 160 lat,
- GPS: 16.081263, 52.703375
Pomnikowy świerk rośnie w Bucharzewie, w oddziale 148-d leśnictwa Lichwin, tj. na północny wschód od Jeziora Kubek, w pobliżu drogi leśnej pożarowej nr 7, na skarpie, na skraju zagłębienia źródliskowego. Świerk otrzymał imię "Władysław" dla uhonorowania zasłużonego Wielkopolanina Władysława Janty-Połczyńskiego.

Na zdjęciu widać okazałych rozmiarów drzewo świerk pospolity, które zostało uznane pomnikiem przyrody i nadano mu imię Władysław. Autorem zdjęcia jest Roman Tomczak.

Kim był Władysław Janta-Połczyński herbu Bończa?

Człowiek cechujący się niezwykłą osobowością. Patriota – uczestnik Powstania Wielkopolskiego, pisarz, społecznik i myśliwy. Wspaniały organizator, mecenas kultury, wykorzystujący w swej działalności doświadczenia krajów europejskich. Ziemianin, symbolicznie łączący łowiectwo okresu zaborów i lat międzywojennych – wielce zasłużony dla łowiectwa regionu wielkopolskiego. W międzywojennej Polsce współtworzył z Juliuszem Ejsmontem prawo łowieckie. Współinicjator reintrodukcji bobra na tereny Wielkopolski, Przewodniczący Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony Żubra. Redaktor naczelny kilku czasopism łowieckich, felietonista. Jako autor kilkunastu książek oraz wielu artykułów poświęconych szeroko pojętemu łowiectwu i myślistwu, dał się poznać jako człowiek nieprzeciętnie światły, odważny, wyprzedzający momentami epokę, w której żył.

Władysłąw Janta-Połczyński urodził się w 1845 roku w Wielkiej Komorzy, był synem Stanisława Edwarda Janty-Połczyńskieg i jego drugiej żony Anieli (Angeliki) Grąbczewskiej. Pochodził ze starej pomorskiej rodziny Jantów, dopiero od nabycia Połczyna przy nazwisku zaczęli pisać Połczyński. Gdy miał 4 lata rodzice przeprowadzili się do Wielkopolski. Po sprzedaży majątku w Wielkiej Komorzy ojciec zakupił Redgoszcz, którą Władysław odziedziczył, gdzie wybudował wspaniały pałac, który stał się centrum życia myśliwskiego w Wielkopolsce.

Na zdjęciu widać grube gałęzie świerka Władysława, widok od dołu. Autorem zdjęcia jest Roman Tomczak.

Dąb szypułkowy "Janusz"

Dąb "Janusz"
- obwód pnia 650 cm,
- wysokość około 32 m,
- wiek blisko 200 lat,
- GPS: 16.045810, 52.602433
Pomnikowy dąb rośnie w Chalinie, w oddziale 91-l leśnictwa Prusim, na leśnym wzniesieniu, około 30 m od drogi Chalin - Śrem, pomiędzy Jeziorem Śremskim a Jeziorem Małym. Dąb otrzymał imię "Janusz" dla uhonorowania zasłużonego, długoletniego leśniczego leśnictwa Ławica Janusza Jaskóły.

Na zdjęciu widać w zimowej scenerii okazałych rozmiarów drzewo dąb szypułkowy, które zostało uznane pomnikiem przyrody i nadano mu imię Janusz. Autorem zdjęcia jest Krzysztof Jaskóła.

Janusz Jaskóła urodził się 7 stycznia 1924 roku w Poznaniu. Do wybuchu wojny ukończył 2 klasy gimnazjum humanistycznego w Poznaniu. W czasie okupacji niemieckiej, wraz z rodzicami, został  wysiedlony do Mielca, gdzie był przymusowo zatrudniony w fabryce samolotów. W lutym 1942 roku został zaprzysiężony w Armii Krajowej i otrzymał pseudonim „Zagłoba”. W 1943 roku uciekł do oddziału partyzanckiego w Lasy Kolbuszewskie. Oddział ten w sierpniu 1944 roku został wcielony do LWP, 8  Batalion Zapasowy. Po ukończeniu szkolenia obsługi radiostacji pułkowej, razem z 16. PP skierowany został na front warszawski. Następnie przeniesiony został do Bydgoszczy, do 1. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa”, jako obserwator radiotelegrafista. Z I Armią Wojska Polskiego przeszedł szlak bojowy przez Wałcz, Złotów, Kołobrzeg do bram Berlina. Wojnę zakończył jako adiutant eskadry myśliwskiej, w stopniu starszego sierżanta. Po ukończeniu Gimnazjum Leśnego w Margoninie w 1948 roku objął stanowisko p.o. leśniczego w leśnictwie Puszczykowo. W październiku 1949 roku przeniesiony został do Nadleśnictwa Sieraków, gdzie utworzono po dawnych lasach prywatnych nowe leśnictwo Ławica. Leśnictwo to prowadził bez przerwy do 1984 roku, kiedy to przeszedł na emeryturę. W swoim życiu był niezwykle aktywny na niwie zawodowej, jak i społecznej. Między innymi był działaczem w środowiskach kombatanckich, był Honorowym Prezesem Koła Absolwentów i Przyjaciół Szkół Leśnych w Margoninie. Odznaczony wieloma medalami, wśród nich: Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Medalem za Warszawę, czy Medalem za Berlin. Zmarł 5 czerwca 2012 roku.

Na kolażu widać od lewej osobę Janusza Jaskóły opartego o drzewo, z podpisem Leśniczy Janusz, następnie okazałych rozmiarów drzewo dąb szypułkowy, które uznano pomnikiem przyrody i nadano mu imię Janusz, w dwóch różnych ujęciach, w chmurce napis Pomnik Przyrody Janusz. Autorem zdjęć jest Krzysztof Jaskóła, projekt graficzny Canva.Uchwalenie nowych sierakowskich pomników przyrody odbyło się w ramach akcji pn. „100 drzew na 100-lecie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu”.