Lista aktualności Lista aktualności

Ukazała się mapa turystyczno-przyrodnicza z przewodnikiem po Nadleśnictwie Sieraków

Przedsięwzięcie pn.: "Opracowanie i druk 3000 egz. mapy turystyczno-przyrodniczej z przewodnikiem po Nadleśnictwie Sieraków” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Całkowita wartość przedsięwzięcia:
12 127,50 zł brutto
Kwota dofinansowania:
6 063,75 zł brutto
Na mapie zaznaczono m.in.:

 • granice nadleśnictwa i granice leśnictw,
 • podział powierzchniowy lasu (granice i numery oddziałów leśnych),
 • siedzibę nadleśnictwa i leśniczówki,
 • granice Sierakowskiego Parku Krajobrazowego,
 • rezerwaty i pomniki przyrody,
 • drogi,
 • cieki i zbiorniki wodne,
 • miejsca postoju pojazdów oraz miejsca biwakowania,
 • szlaki rowerowe i piesze oraz różne atrakcje turystyczne.

Na rewersie mapy znajduje się przewodnik z podstawowymi informacjami nt. Nadleśnictwa Sieraków, pogrupowanymi w krótkie rozdziały:

 • Położenie nadleśnictwa,
 • Formy ochrony przyrody w nadleśnictwie,
 • Hodowla lasu,
 • Ochrona lasu,
 • Edukacja leśna, turystyka i rekreacja.

Opisom towarzyszą zdjęcia wykonane przez pracowników Nadleśnictwa Sieraków.

W publikacji zamieszczono także dane kontaktowe do nadleśnictwa oraz do wszystkich leśnictw.

Osoby zainteresowane będą miały możliwość otrzymać egzemplarz mapy bezpłatnie podczas zajęć edukacyjnych, konkursów oraz imprez promocyjnych organizowanych i współorganizowanych przez Nadleśnictwo Sieraków.