Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o obradach Komisji Założeń Planu Urządzenia Lasu

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Sieraków na lata 2026 – 2035.

Obrady Komisji Założeń Planu odbędą się w dniu 20.04.2023 r., o godz. 9:30, w Hotelu Kama Park, ul. Orla 13, 64-410 Sieraków. Nadleśnictwo Sieraków zachęca zainteresowane osoby i przedstawicieli instytucji samorządowych do wzięcia udziału w obradach. W tym celu należy zgłosić chęć uczestnictwa, wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, na adres: k.gielda-pinas@poznan.lasy.gov.pl do dnia 17.04.2023 r.

Założenia do planu zostaną wyłożone do publicznego wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/regionalna-dyrekcja-lasow-panstwowych-w-poznaniu/plany-urzadzenia-lasu w dniach od 22 maja do 12 czerwca 2023 r.

Uwagi i wnioski do założeń planu należy składać na piśmie, w terminie do dnia 23 czerwca 2023 r., na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, ul. Gajowa 10, 61-959 Poznań, lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@poznan.lasy.gov.pl.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu ww. uwagi i wnioski rozpatrzy w terminie do dnia 7 lipca 2023 r.