Asset Publisher Asset Publisher

Kolejne gniazdo czeka na lokatorów

Zamontowane na samym wierzchołku ponad 45 m modrzewia jest najprawdopodobniej najwyżej usytuowanym ptasim gniazdem w Polsce.

Tak specyficzne usytuowanie gniazda jest charakterystyczne dla jednego, bardzo rzadkiego i zagrożonego, ptaka drapieżnego - rybołowa Pandion haliaeetus.

Rybołów zakłada gniazda na najwyższych, górujących nad otoczeniem, drzewach, a także na słupach wysokiego napięcia. Gniazda rybołowa zlokalizowane są w pobliżu (do kilku km) od niegłębokich i przejrzystych zbiorników wodnych, gdzie ptak ten poluje widowiskowo na ryby - jego główne źródło pożywienia.

Rybołów jest gatunkiem migrującym. Zimuje w Afryce, a do Polski przylatuje pod koniec marca. W drugiej połowie kwietnia samica składa od 2 do 3 jaj, z których po ok. 40 dniach wykluwaja się piskleta.

Polskie rybołowy gniazdują głównie w północno-zachodniej części kraju oraz na Mazurach.

Liczebność rybołowa ciagle spada. W Polsce wynosi jedynie 28 par, a w Europie szacowana jest na 8 - 10 tys. par.

Rybołów objęty w Polsce jest ścisłą ochroną gatunkową, wymaga ochrony czynnej i strefowej, wpisany jest do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt i do Załącznika Dyrektywy Ptasiej.

Sztuczne gniazda w Nadleśnictwie Sieraków montowane były w poprzednich latach także dla puchacza i bociana czarnego. Montaż sztucznych gniazd ("platform") jest jednym z założeń projektu pn. "Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce", realizowanego od 2017 r. przez Lasy Państwowe wespół z ornitologami z Komitetu Ochrony Orłów. W projekcie uczestniczy 30 nadleśnictw.

Celem projektu jest powstrzymanie dalszego spadku liczebności rybołowa w Polsce i próba znalezienia recepty na odwrócenie tej niekorzystnej sytuacji.

Dowiedz się więcej o projekcie i tym pięknym ptaku.