Asset Publisher Asset Publisher

Położenie

Według stanu na 1 stycznia 2016 r. powierzchnia ogólna Nadleśnictwa Sieraków wynosi 14 147,64 ha.

Obejmuje ona:

  • grunty leśne zalesione - 13 035,23 ha;
  • grunty leśne niezalesione - 297,80 ha;
  • grunty związane z gospodarką leśną - 456,93 ha;
  • grunty nieleśne - 357,68 ha.

W skład Nadleśnictwa Sieraków wchodzą dwa obręby leśne:

  1. Bucharzewo Sierakowskie – o powierzchni ogólnej 8 892,31 ha;
  2. Sieraków – o powierzchni ogólnej 5 255,33 ha.

Grunty Nadleśnictwa Sieraków położone są w północno-zachodniej części województwa wielkopolskiego, w powiatach: międzychodzkim i szamotulskim, na terenie następujących gmin:

Powiat międzychodzki – 13 896,88 ha

  • Gmina Chrzypsko Wielkie - 794,46 ha
  • Gmina Kwilcz                   - 1 284,64 ha
  • Gmina Sieraków            - 11 817,78 ha

Powiat szamotulski – 250,76 ha

  • Gmina Pniewy - 250,76 ha

Nadleśnictwo Sieraków położone jest na styku 3 regionalnych dyrekcji LP: poznańskiej, pilskiej i szczecińskiej. Grunty w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Sieraków graniczą z gruntami w zasięgach terytorialnych nadleśnictw: od północy Potrzebowice i Wronki (RDLP Piła), od zachodu Karwin, Międzychód i Bolewice (RDLP Szczecin), od południa i wschodu Pniewy (RDLP Poznań). Nadleśnictwo Sieraków podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Odległość miedzy najdalej wysuniętymi punktami nadleśnictwa w kierunku północ-południe wynosi 29 km, a w kierunku wschód-zachód 28 km

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa wynosi 33 719 ha.

Siedziba nadleśnictwa znajduje się w Bucharzewie.