Asset Publisher Asset Publisher

Nowe tablice edukacyjne

Z powodu panującej pandemii nie możemy ostatnio zaprosić was na zajęcia w ogrodzie "Leśna Przygoda". Jednak, patrząc optymistycznie w przyszłość, wzbogaciliśmy ten obiekt o 8 nowych tablic.

Tematyka nowych tablic koncentruje się na lokalnej specyfice Puszczy Noteckiej, a także aktualnych problemach dotykających lasy w całej Polsce i Europie:

 • Osłabienie drzewostanów przez zmiany klimatu i gradacja kornika drukarza;

 • Jak z głową dokarmiać ptaki zimą i czy dokarmianie jest dla nich korzystne gdy zima jest ciepła i bezśnieżna;

 • O wilku, którego coraz częściej spotykamy w puszczańskich lasach i nie tylko;

 • Odwieczny dylemat uczestników leśnych zajęć edukacyjnych, czyli czy sarna jest żoną jelenia;

 • Niezwykła historia, która wydarzyła się prawie 100 lat temu i wywarła wpływ na kształt Puszczy Noteckiej.

Póki co zapraszamy na "wirtualny spacer" i zapoznanie się z treścią tablic w galerii do artykułu.

Całkowita wartość przedsięwzięcia brutto:
9 249.60 zł
Kwota dofinansowania brutto: 4 624.80 zł

Przedsięwzięcie pn. Zakup i montaż ośmiu tablic edukacyjnych w ogrodzie edukacyjnym "Leśna Przygoda" przy siedzibie Nadleśnictwa Sieraków w Bucharzewie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Tablica edukacyjna pod tytułem Poznajcie kornika drukarza część pierwsza

Tablica edukacyjna pod tytułem Poznajcie kornika drukarza część druga

Tablica edukacyjna pod tytułem Jak mądrze dokarmiać ptaki

Tablica edukacyjna pod tytułem Sarna nie jest żoną jelenia

Tablica edukacyjna pod tytułem O wilku mowa część pierwsza

Tablica edukacyjna pod tytułem O wilku mowa część druga

Tablica edukacyjna pod tytułem Historia gradacji strzygoni choinówki w Puszczy Noteckiej część pierwsza

Tablica edukacyjna pod tytułem Historia gradacji strzygoni choinówki w Puszczy Noteckiej część druga


Ukazała się mapa turystyczno-przyrodnicza z przewodnikiem po Nadleśnictwie Sieraków

Przedsięwzięcie pn.: "Opracowanie i druk 3000 egz. mapy turystyczno-przyrodniczej z przewodnikiem po Nadleśnictwie Sieraków” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Całkowita wartość przedsięwzięcia:
12 127,50 zł brutto
Kwota dofinansowania:
6 063,75 zł brutto
Na mapie zaznaczono m.in.:

 • granice nadleśnictwa i granice leśnictw,
 • podział powierzchniowy lasu (granice i numery oddziałów leśnych),
 • siedzibę nadleśnictwa i leśniczówki,
 • granice Sierakowskiego Parku Krajobrazowego,
 • rezerwaty i pomniki przyrody,
 • drogi,
 • cieki i zbiorniki wodne,
 • miejsca postoju pojazdów oraz miejsca biwakowania,
 • szlaki rowerowe i piesze oraz różne atrakcje turystyczne.

Na rewersie mapy znajduje się przewodnik z podstawowymi informacjami nt. Nadleśnictwa Sieraków, pogrupowanymi w krótkie rozdziały:

 • Położenie nadleśnictwa,
 • Formy ochrony przyrody w nadleśnictwie,
 • Hodowla lasu,
 • Ochrona lasu,
 • Edukacja leśna, turystyka i rekreacja.

Opisom towarzyszą zdjęcia wykonane przez pracowników Nadleśnictwa Sieraków.

W publikacji zamieszczono także dane kontaktowe do nadleśnictwa oraz do wszystkich leśnictw.

Osoby zainteresowane będą miały możliwość otrzymać egzemplarz mapy bezpłatnie podczas zajęć edukacyjnych, konkursów oraz imprez promocyjnych organizowanych i współorganizowanych przez Nadleśnictwo Sieraków.


Buki nad Jeziorem Lutomskim udostępnione ponownie

Nadleśnictwo Sieraków odtworzyło 1,7-kilometrowy odcinek szlaku turystycznego w rezerwacie przyrody "Buki nad Jeziorem Lutomskim", po jego zniszczeniu przez huragan w 2014 r.

Rezerwat przyrody "Buki nad Jeziorem Lutomskim" o pow. 55,17 ha utworzono w 1958 r. w celu zachowania fragmentu najlepiej zachowanego w tej części kraju lasu bukowego o cechach zespołu naturalnego. Na ten moment czekało wielu. Po przeszło 2 latach starań udało się odtworzyć północną część czerwonego szlaku turystycznego o długości 1,7 km w rezerwacie przyrody "Buki nad Jeziorem Lutomskim", który od wielu lat stanowi jedną z głównych atrakcji turystycznych gminy Sieraków i powiatu międzychodzkiego.

Rezerwat przyrody "Buki nad Jeziorem Lutomskim" poważnie ucierpiał od huraganowych wiatrów latem 2014 r. W trosce o bezpieczeństwo użytkowników szlaku, Nadleśnictwo Sieraków, jako zarządca terenu rezerwatu, działając na podstawie ustawy o lasach, zamknęło szlak do odwołania ze względu na poważne zagrożenie od połamanych drzew - wiatrołomów.

Jesienią 2016 r.:

 • Wyremontowano schody przy północnym wejściu do rezerwatu,
 • Poprzecinano i zabezpieczono wszystkie wiatrołomy blokujące przejście,
 • Wycięto krzewy bzu czarnego i leszczyny zarastające szlak,
 • Ułożono kładki i mostki,
 • Wyremontowano istniejący mostek – wymieniono deski i poręcze,
 • Wykonano obejścia po stopniach nad karpą osuniętą w bagno,
 • Wykonano przejście przez źródliska z kładkami i poręczami,
 • Oczyszczono jar i wykonano w nim stopnie wraz z poręczami do nowego wyjścia ze szlaku;
 • Zaktualizowano tablicę informacyjną przy północnym wejściu do rezerwatu oraz ustawiono 2 nowe stelaże z tablicami informacyjnymi: jeden przy nowym wyjściu z rezerwatu i drugi przy starym nieczynnym południowym wejściu do rezerwatu od strony drogi Grobia – Lutomek.

Obejrzyj wyremontowaną ścieżkę w tv wielkopolska.

Prace w rezerwacie przyrody "Buki nad Jeziorem Lutomskim" wykonano po uzyskaniu stosownego zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, sprawującego nadzór nad rezerwatem.

Całkowita wartość przedsięwzięcia brutto                - 62 486,21 zł. Kwota dofinansowania brutto                - 21 137,94 zł. Przedsięwzięcie pn. Częściowe odtworzenie i modernizacja ścieżki przyrodniczej w rezerwacie przyrody "Buki nad Jeziorem Lutomskim"  po jej zniszczeniu na skutek huraganowych wiatrów w 2014 r. dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.