Wydawca treści Wydawca treści

FAQ

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące obszarów pilotażowych

 1. Gdzie znajdę mapę z dokładnie wskazanymi obszarami pilotażowymi?
 • 21.11 wszystkie  obszary pojawią się na mapie Banku Danych o Lasach (BDL) na stronie: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy.
  W dolnym menu wybieracie 'Mapy BDL' i potem 'Mapa zagospodarowania turystycznego'. Domyślnie włączone są wszystkie warstwy z infrastruktury, ścieżki dydaktyczne i obszary pilotażowe.
  Jeśli interesują Was tylko obszary trzeba odhaczyć warstwy "Infrastruktura turystyczna' i 'Ścieżki dydaktyczne', wtedy widoczne będą tylko tereny pilotażowe.
  Za pomocą informatora (narzędzie z literą 'i' w górnym lewym rogu) będzie można odczytać atrybuty danego obiektu.
 • Warstwy będą też dostępne w mobilnej wersji BDL, ale dopiero kilka tygodni po rozpoczęciu pilotażu. Na pewno Was o tym poinformujemy.
 • Na stronach nadleśnictw wchodzących do pilotażu.
 • Na stronie głównej Lasów www.lasy.gov.pl znajdziecie spis nadleśnictw, które zostały objęte pilotażem.
 1. Czy można korzystać z kuchenek turystycznych?
  Nie. Na obszarach pilotażowych obowiązuje, tak jak do tej pory na wszystkich obszarach leśnych, zakaz rozpalania ognia. Stąd zakaz używania kuchenek jakiegokolwiek rodzaju.
  Rozpalenie ognia jest możliwe jedynie w miejscach do tego wyznaczonych przez nadleśniczego. Informację o takich miejscach można uzyskać w miejscowym nadleśnictwie.
  Nadleśniczowie mogą ale nie muszą wyznaczać takich miejsc na obszarach pilotażowych.
   
 2. Czy w trakcie pilotażu będą mogły przystąpić do niego inne nadleśnictwa niż wskazane na mapie?
  Tak, ale tylko nadleśnictwa wchodzące w skład Leśnych Kompleksów Promocyjnych.
   
 3. Czy całe LKP wchodzą do pilotażu?
  Nie. Tylko fragmenty nadleśnictw, będące na ich obszarze.
   
 4. Gdzie można zapoznać się z regulaminem korzystania z terenów objętych akcją?
 • Na stronie nadleśnictw objętych pilotażem.
 • Na stronie głównej Lasów Państwowych www.lasy.gov.pl
 • Na końcu tego artykułu
 1. Kiedy cokolwiek na Górnym Śląsku i w Małopolsce?
  Na razie na terenie RDLP w Katowicach i Krakowie nie wyznaczono obszarów pilotażowych. Jeśli tamtejsi gospodarze zdecydują się na włączenie do programu, na pewno Was o tym poinformujemy.
   
 2. Gdzie znajdę kontakt do konkretnych opiekunów obszarów?
  Na stronach nadleśnictw wchodzących do pilotażu.
   
 3. Co z pozyskiwaniem drewna?
  Prace związane z gospodarką leśną będą prowadzone zgodnie z Planem Urządzania Lasu. Staraliśmy się wybrać do pilotażu takie fragmenty, dla których w najbliższym roku nie przewidziano większych prac.
  Niewykluczone jednak, że tak się zdarzy. Wtedy nadleśnictwo oznaczy obszar objęty pracami odpowiednimi tablicami z informacją o terminie w jakim zakaz wstępu do lasu obowiązuje.
   
 4. Czy będzie jedna strona z odnośnikami do wszystkich nadleśnictw biorących udział w pilotażu?
  Tak, w najbliższych dniach pojawi się strona z informacjami na temat pilotażu na głównej stronie Lasów Państwowych www.lasy.gov.pl
   
 5. Jakie dokumenty lub pisma powinniśmy mieć ze sobą na wypadek kontroli?
  Żadnego pisma ani dokumentów nie trzeba mieć przy sobie. Natomiast ze względu na nagłe sytuacje, np. w razie wypadku, warto zawsze mieć przy sobie dokument, który pozwoli ratownikom na skontaktowanie się rodziną czy bliskimi.
   
 6. Jak w terenie będą oznaczone granice stref pilotażowych?
  Nie będą. Nie chcemy zanieczyszczać krajobrazu tablicami. Granice są wyraźnie oznaczone na mapie. Spodziewamy się, że bushcraftowcy oraz surwiwalowcy nie będą mieli problemu z identyfikacją tych granic.
  W przypadku nadleśnictw nizinnych obszar pilotażowy łatwo będzie zidentyfikować po słupkach oddziałowych. W górach nie będzie to możliwe.
   
 7. W jakiej odległości od siebie mają być grupy do czterech osób korzystające ze stref?
  Nie określaliśmy tego. Nie przeliczaliśmy ile osób w hamakach czy namiotach to będzie już za dużo na dany obszar. Tak naprawdę pilotaż pokaże na ile i czy w ogóle potrzebne jest określanie takich wartości.
  Na razie zdajemy się na ocenę pracowników pilotażowych nadleśnictw, które mając dostęp do informacji o przebywających na danym obszarze osób, będą w stanie reagować na bieżąco.
   
 8. Co można pozyskać w strefach (drewno, runo)?
  I tu bez zmian - drewna nie można pozyskiwać. Można korzystać, jak do tej pory, z owoców runa leśnego i grzybów. Również, tak jak do tej pory, zabronione jest niszczenie ściółki.
   
 9. Co po pilotażu?
  W połowie pilotażu odbędzie się spotkanie ewaluacyjne, na którym podsumujemy 6 miesięcy jego trwania. Jeśli zaistnieje potrzeba zmodyfikujemy regulamin i przyjrzymy się wszystkim opiniom jakie do nas spłyną. Zarówno od turystów jak i leśników. Dlatego bardzo zachęcamy do przekazywania nam wszelkich uwag.
  Po roku – w zależności od przebiegu pilotażu – mamy nadzieję będziemy kontynuować udostępnianie w ten sposób lasów w oparciu o wnioski jakie wyniknęły z pilotażu.
   
 10. Czy można na obszary pilotażowe wjechać kamperem?
  Nie. Wjazd do lasu pojazdami jest zabroniony. Tereny pilotażowe są dedykowane wyłącznie osobom z hamakami (które preferujemy) lub namiotami.
   
 11. Co to takiego te LKP?
  Kilka słów na stronie http://www.lasy.gov.pl/pl/nasze-lasy/lesne-kompleksy-promocyjne


  Regulaminu korzystania z obszarów pilotażowych

Miło nam powitać Cię w lesie zarządzanym przez Lasy Państwowe.
To obszar pilotażowy, na którym odbywa się testowanie miejsc przeznaczonych w szczególności
dla miłośników bushcraftu i surwiwalu.
Zanim oddasz się relaksowi na łonie natury, przeczytaj, proszę, zasady korzystania
z udostępnionych na ten cel terenów.
Ufamy, że pozostawisz to miejsce bez śladu swojej obecności. Nie jesteś jedynym,
który korzysta z tego miejsca.
Miłego obcowania z lasem!

1.    Gospodarzem terenu jest nadleśniczy Nadleśnictwa […].
2.    Obszar pilotażowy oznaczony jest na mapie [tu lokalizacja mapy], a w terenie wyznaczają go słupki oddziałowe o numerach […].
*dla terenów górskich zapis będzie brzmiał: „Obszar pilotażowy oznaczony jest na mapie [tu lokalizacja mapy],”
3.    Możesz tutaj bezpłatnie odpocząć, lecz pamiętaj, bez względu na to, jakiego wyposażenia używasz do wypoczynku,  nie może on niszczyć drzew, krzewów oraz runa leśnego.
4.    Możliwe jest nocowanie w jednym miejscu maksymalnie 4 osób przez nie dłużej niż 2 noce z rzędu. Każdy nocleg należy zgłosić mailowo na adres właściwego nadleśnictwa nie później niż w dniu noclegu. Powyżej ustalonego limitu wymagana jest zgoda właściwego nadleśniczego.
5.    Jeśli zamierzasz nocować w lesie, rekomendujemy użycie własnego hamaka, tarpa, a w wypadku rozbicia namiotu pamiętaj, żeby robić to na trwałej, twardej nawierzchni bez szkody dla runa leśnego i bez rozgarniania ściółki leśnej.
6.    Zanim wyruszysz do lasu, sprawdź na mapie zakazów wstępu do lasu, czy nie został wprowadzony okresowy zakaz wstępu do lasu, np. z powodu dużego zagrożenia pożarowego.
7.    Sprawdzaj prognozy pogody dla obszaru, na którym przebywasz. W razie ostrzeżeń przed silnymi wiatrami i burzami, w trosce o swoje bezpieczeństwo, koniecznie  zrezygnuj z pobytu w lesie.
8.    Pamiętaj, że używanie otwartego ognia w lesie jest bezwzględnie zabronione.
9.    Rozpalenie ogniska jest możliwe jedynie w miejscach do tego wyznaczonych przez nadleśniczego. Jeśli zależy Ci na rozpaleniu ognia, zaplanuj wycieczkę tak, aby uwzględniała miejsca do tego przeznaczone. Informację o takich miejscach możesz uzyskać w miejscowym nadleśnictwie.
10.    Nie wjeżdżaj do lasu pojazdem silnikowym, zaprzęgowym ani motorowerem. Jeśli przyjechałeś samochodem, pamiętaj, żeby pozostawić go na pobliskim parkingu leśnym lub innym miejscu do tego wyznaczonym.
11.    Możesz pozyskiwać na własny użytek owoce, grzyby i zioła.
Zanim je pozyskasz, upewnij się, że są jadalne i  nie podlegają ochronie gatunkowej oraz że nie znajdujesz się w oznakowanym miejscu, w którym zbiór płodów runa leśnego jest zabroniony.  
12.    Weź z domu worek na odpadki i zabierz je ze sobą. W środku lasu nie znajdziesz kosza na śmieci.
13.    Zachęcamy Cię, abyś do przechowywania przyniesionych do lasu posiłków i napojów używał pudełek i butelek wielokrotnego użytku.
14.    Nie wyrzucaj pozostałości jedzenia, które przyniosłeś za sobą. Mogą one zaszkodzić dziko żyjącym  zwierzętom.
15.    Załatwiając potrzeby fizjologiczne, zatrzyj po sobie ślady. Ogranicz używanie środków higieny osobistej ingerujących w środowisko naturalne, np. chusteczek nawilżanych.
16.    Jeśli zabierasz na wyprawę swojego pupila, pamiętaj, żeby trzymać go cały czas na smyczy.
17.    W trosce o  bezpieczeństwo swoje i dzikich zwierząt zachowaj odpowiedni dystans. Nie podchodź do nich i nie próbuj ich karmić .
18.    W razie zagrożenia zdrowia znajdź najbliższy słupek oddziałowy i podaj osobom przyjmującym zgłoszenie numery, które są na nim widoczne.
*Dla terenów górskich „W razie zagrożenia zdrowia znajdź najbliższy charakterystyczny obiekt w terenie, który będziesz umiał opisać osobom przyjmującym zgłoszenie”.
19.    Pamiętaj, że nie jesteś jedynym gościem lasu. Zachowaj ciszę.
20.    Zależy nam na Twojej opinii na temat pobytu w lesie. Podziel się swoimi wrażeniami. Specjalnie do tego celu przygotowaliśmy formularz ankietowy, dostępny tu [adres www nadleśnictwa].
21.    W razie dodatkowych pytań, skontaktuj się z Nadleśnictwem […]
Dane kontaktowe:
•    www […]
•    tel. […]
•    e-mail […]
[…] – wypełnia nadleśnictwo