Asset Publisher Asset Publisher

Druga informacja o planowanych zabiegach

z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego oraz wprowadzeniu okresowego zakazu wstępu do lasu

Powierzchnia obszaru objętego planowanym zabiegiem: 296,9 ha;
Lokalizacja: gmina Kwilcz, obręby Kwilcz i Orzeszkowo, gmina Sieraków, obręby Miasto Sieraków, Góra
i Lutomek;
Planowany termin przeprowadzenia zabiegu:
9 - 22 maja 2022 r.;
Środek ochrony roślin: MOSPILAN 20 SP
Nadleśnictwo Sieraków informuje o kolejnych planowanych zabiegach ograniczania liczebności szkodliwych owadów - chrabąszcza majowego
- z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego (samolotu).

Zabieg z zastosowaniem środka chemicznego MOSPILAN 20 SP, w dawce 0,4 kg/ha, planuje się przeprowadzić
w terminie od 9 do 22 maja br., w kompleksach leśnych zlokalizowanych w miejscowościach: Kwilcz, Orzeszkowo; Sieraków, Góra i Lutomek, w polach zabiegowych zobrazowanych na załączonych mapach, na łącznej powierzchni 296,9 ha.

Na obszar objęty planowanym zabiegiem wprowadza się okresowy zakaz wstępu do lasu w terminie od 9 do 22 maja br. Ponadto na obszarach objętych zabiegiem, po jego wykonaniu, wprowadza się 14-dniowy zakaz zbioru runa leśnego do dnia 5 czerwca br. (tzw. okres karencji). Termin obowiązywania ww. zakazów może ulec zmianie. Na granicach obszarów objętych zakazem wstępu umieszczone zostaną znaki zakazu wstępu do lasu.

Będący przedmiotem zabiegu chrabąszcz majowy Melolontha melolontha jest groźnym szkodnikiem drzewostanów i upraw leśnych, a także rolniczych i sadowniczych. Najpoważniejsze szkody wyrządzają larwy chrabąszczy – pędraki – które obgryzając korzenie sadzonek zagrażają trwałości upraw.

Szczegółowe informacje dotyczące zabiegu, w tym etykieta środka chemicznego MOSPILAN 20 SP, dostępne są w biurze Nadleśnictwa Sieraków w Bucharzewie oraz pod nr tel. 61 29 53 616, 512 793 937.