Asset Publisher Asset Publisher

Cennik detaliczny na drewno na 2022 r.

Decyzja nr 1/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Sieraków z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie zaktualizowania cennika detalicznego na drewno wielkowymiarowe, średniowymiarowe i małowymiarowe na 2022 rok.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1275 z późniejszymi zmianami) oraz § 22 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 18 maja 1994r. w sprawie nadania statutu PGL LP oraz Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2022-2023 oraz wytycznych RDLP w Poznaniu z dnia 05.01.2022 r. (zn. spr.: ED.805.3.2022) dotyczących tworzenia cenników i prowadzenia sprzedaży detalicznej na 2022 rok ustalam, że: 

§ 1. Z dniem 14 stycznia 2022 roku wprowadzam do stosowania zaktualizowany cennik detaliczny na drewno wielkowymiarowe, średniowymiarowe i małowymiarowe w 2022 roku w Nadleśnictwie Sieraków.

§ 2. Cennik stanowią załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 3. Traci moc: Decyzja nr 18/2021 z 8 lipca 2021 r.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Sieraków

Jarosław Nowakowski (-)

 

Decyzja nr 2/2022
Nadleśniczego Nadleśnictwa Sieraków
z dnia 25 stycznia 2022 r.

w sprawie zaktualizowania cennika detalicznego na drewno wielkowymiarowe, średniowymiarowe i małowymiarowe na 2022 rok.

Zn. spr.: ZG.801.3.2022

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1275 z późniejszymi zmianami) oraz § 22 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 18 maja 1994r. w sprawie nadania statutu PGL LP oraz Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2022-2023 oraz wytycznych RDLP w Poznaniu z dnia 05.01.2022 r. (zn. spr.: ED.805.3.2022) dotyczących tworzenia cenników i prowadzenia sprzedaży detalicznej na 2022 rok ustalam, że:  

§ 1. Z dniem 25 stycznia 2022 roku wprowadzam do stosowania cenę detaliczną drewna małowymiarowego iglastego M1 w wysokości 177,00 zł netto/m3 co stanowi 217,71 zł brutto/m3.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Sieraków

Jarosław Nowakowski (-)