Asset Publisher Asset Publisher

Zaproszenie do udziału w Zespole Lokalnej Współpracy

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Sieraków serdecznie zapraszają do udziału w Zespole Lokalnej Współpracy w Nadleśnictwie Sieraków.

Zespół Lokalnej Współpracy (ZLW) będzie organem doradczym i opiniodawczym w sprawach związanych z wyznaczaniem oraz zagospodarowaniem lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach będących w zarządzie nadleśnictwa.

Zgodnie z założeniem Zarządzenia nr 58/2022 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (BILP 8-9/2022) Zespół Lokalnej Współpracy składać się będzie z przedstawicieli samorządów oraz osób i przedstawicieli organizacji lokalnych zaangażowanych w problematykę leśną. ZLW powołuje się w celu poprawy dialogu społecznego, wymiany informacji oraz konsultowania założeń do budowy projektu „Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Sieraków na lata 2026 - 2035” w lasach o zwiększonej funkcji społecznej.

Informujemy, iż udział w pracach jest dobrowolny i ma charakter nieodpłatny. Podczas wyboru członków ZLW obowiązywać będą kryteria preferujące osoby lokalnie i czynnie angażujące się w gospodarowanie dziedzictwem przyrodniczym, biorące aktywny udział w kształtowaniu krajobrazu leśnego o funkcji społecznej.

Pierwsze spotkanie ZLW odbędzie się 3 kwietnia o godzinie 10:00 w Hotelu Kama Park, Orla 13, 64-410 Sieraków. Wszystkich zainteresowanych pracą w Zespole Lokalnej Współpracy prosimy o zgłaszanie się do Nadleśnictwa Sieraków na adres sekretariatu (adres e-mail: sierakow@poznan.lasy.gov.pl lub pod numer telefonu 61 29 52 065), do 29 marca 2023 r.