Aktualności

W ramach realizacji projektu ochrony gatunków i siedlisk Nadleśnictwo Sieraków usunęło sosnę i brzozę z torfowisk nad Jeziorem Mnich.

Wydarzenia

Dołącz do nas!

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Załącznik do Decyzji nr 7/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Sieraków z 6 marca 2020 r.

Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy:

Regulaminy korzystania z dróg leśnych

Załączniki do zarządzeń nr 20 i 21 Nadleśniczego Nadleśnictwa Sieraków z dnia 20 maja 2020 r.