Wydawca treści Wydawca treści

Ukazała się mapa turystyczno-przyrodnicza z przewodnikiem po Nadleśnictwie Sieraków

Przedsięwzięcie pn.: "Opracowanie i druk 3000 egz. mapy turystyczno-przyrodniczej z przewodnikiem po Nadleśnictwie Sieraków” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Całkowita wartość przedsięwzięcia:
12 127,50 zł brutto
Kwota dofinansowania:
6 063,75 zł brutto
Na mapie zaznaczono m.in.:

 • granice nadleśnictwa i granice leśnictw,
 • podział powierzchniowy lasu (granice i numery oddziałów leśnych),
 • siedzibę nadleśnictwa i leśniczówki,
 • granice Sierakowskiego Parku Krajobrazowego,
 • rezerwaty i pomniki przyrody,
 • drogi,
 • cieki i zbiorniki wodne,
 • miejsca postoju pojazdów oraz miejsca biwakowania,
 • szlaki rowerowe i piesze oraz różne atrakcje turystyczne.

Na rewersie mapy znajduje się przewodnik z podstawowymi informacjami nt. Nadleśnictwa Sieraków, pogrupowanymi w krótkie rozdziały:

 • Położenie nadleśnictwa,
 • Formy ochrony przyrody w nadleśnictwie,
 • Hodowla lasu,
 • Ochrona lasu,
 • Edukacja leśna, turystyka i rekreacja.

Opisom towarzyszą zdjęcia wykonane przez pracowników Nadleśnictwa Sieraków.

W publikacji zamieszczono także dane kontaktowe do nadleśnictwa oraz do wszystkich leśnictw.

Osoby zainteresowane będą miały możliwość otrzymać egzemplarz mapy bezpłatnie podczas zajęć edukacyjnych, konkursów oraz imprez promocyjnych organizowanych i współorganizowanych przez Nadleśnictwo Sieraków.


Buki nad Jeziorem Lutomskim udostępnione ponownie

Nadleśnictwo Sieraków odtworzyło 1,7-kilometrowy odcinek szlaku turystycznego w rezerwacie przyrody "Buki nad Jeziorem Lutomskim", po jego zniszczeniu przez huragan w 2014 r.

Rezerwat przyrody "Buki nad Jeziorem Lutomskim" o pow. 55,17 ha utworzono w 1958 r. w celu zachowania fragmentu najlepiej zachowanego w tej części kraju lasu bukowego o cechach zespołu naturalnego. Na ten moment czekało wielu. Po przeszło 2 latach starań udało się odtworzyć północną część czerwonego szlaku turystycznego o długości 1,7 km w rezerwacie przyrody "Buki nad Jeziorem Lutomskim", który od wielu lat stanowi jedną z głównych atrakcji turystycznych gminy Sieraków i powiatu międzychodzkiego.

Rezerwat przyrody "Buki nad Jeziorem Lutomskim" poważnie ucierpiał od huraganowych wiatrów latem 2014 r. W trosce o bezpieczeństwo użytkowników szlaku, Nadleśnictwo Sieraków, jako zarządca terenu rezerwatu, działając na podstawie ustawy o lasach, zamknęło szlak do odwołania ze względu na poważne zagrożenie od połamanych drzew - wiatrołomów.

Jesienią 2016 r.:

 • Wyremontowano schody przy północnym wejściu do rezerwatu,
 • Poprzecinano i zabezpieczono wszystkie wiatrołomy blokujące przejście,
 • Wycięto krzewy bzu czarnego i leszczyny zarastające szlak,
 • Ułożono kładki i mostki,
 • Wyremontowano istniejący mostek – wymieniono deski i poręcze,
 • Wykonano obejścia po stopniach nad karpą osuniętą w bagno,
 • Wykonano przejście przez źródliska z kładkami i poręczami,
 • Oczyszczono jar i wykonano w nim stopnie wraz z poręczami do nowego wyjścia ze szlaku;
 • Zaktualizowano tablicę informacyjną przy północnym wejściu do rezerwatu oraz ustawiono 2 nowe stelaże z tablicami informacyjnymi: jeden przy nowym wyjściu z rezerwatu i drugi przy starym nieczynnym południowym wejściu do rezerwatu od strony drogi Grobia – Lutomek.

Obejrzyj wyremontowaną ścieżkę w tv wielkopolska.

Prace w rezerwacie przyrody "Buki nad Jeziorem Lutomskim" wykonano po uzyskaniu stosownego zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, sprawującego nadzór nad rezerwatem.

Całkowita wartość przedsięwzięcia brutto                - 62 486,21 zł. Kwota dofinansowania brutto                - 21 137,94 zł. Przedsięwzięcie pn. Częściowe odtworzenie i modernizacja ścieżki przyrodniczej w rezerwacie przyrody "Buki nad Jeziorem Lutomskim"  po jej zniszczeniu na skutek huraganowych wiatrów w 2014 r. dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.