Lista aktualności Lista aktualności

Komisja Programu Edukacji

Nauczyciele z lokalnych szkół, przedstawiciele jednostek samorządowych i praktycy edukacji leśnej przybyli do Nadleśnictwa Sieraków by razem z nami stworzyć program edukacji leśnej na najbliższe 10 lat.

Program edukacji leśnej społeczeństwa w nadleśnictwie opracowuje się na okresy 10-letnie – te same co plan urządzenia lasu. Do tworzenia Programu nadleśniczy zaprasza nauczycieli z lokalnych szkół oraz przedstawicieli wszystkich innych instytucji zaangażowanych w edukację społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju. Osoby te wraz z edukatorem z nadleśnictwa i koordynatorem edukacji leśnej na szczeblu regionalnej dyrekcji LP tworzą Komisję, która jest organem doradczym w sprawach Programu.

Program obejmuje:

  • podsumowanie działalności edukacyjnej nadleśnictwa za minione 10 lat,
  • charakterystykę walorów edukacyjnych nadleśnictwa,
  • opis obiektów edukacyjnych nadleśnictwa oraz obiektów innych podmiotów współpracujących w zakresie edukacji przyrodniczej w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa,
  • identyfikację partnerów nadleśnictwa w edukacji leśnej społeczeństwa,
  • wykaz publikacji i wydawnictw edukacyjnych o nadleśnictwie.

Uwagi i wnioski wypracowane na Posiedzeniu Komisji są uwzględniane przy ostatecznej redakcji Programu i dołączane do niego w formie Protokołu, który zatwierdza nadleśniczy. Program edukacji leśnej społeczeństwa w nadleśnictwie zatwierdza ostatecznie dyrektor regionalnej dyrekcji LP.

Lasy Nadleśnictwa Sieraków to istotny element oferty turystyczno-rekreacyjnej Gminy Sieraków i trzeba ich potencjał wykorzystywać nawiązując jak najszerszą współpracę ze szkołami z całego województwa, w szczególności z aglomeracji poznańskiej – powiedział dr Arkadiusz Świderski – V-ce Burmistrz Sierakowa i członek Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Notecka".

Program edukacji leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie Sieraków na lata 2016 - 2025 będzie dostępny na stronie internetowej nadleśnictwa po jego zatwierdzeniu przez Dyrektora RDLP w Poznaniu po zakończeniu prac nad nowym planem urządzenia lasu.