Lista aktualności Lista aktualności

Cennik detaliczny na drewno na 2024 r.

Decyzja nr 2/2024 Nadleśniczego Nadleśnictwa Sieraków z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie zaktualizowania cennika detalicznego na drewno wielkowymiarowe, średniowymiarowe i małowymiarowe na 2024 rok.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 1991 r., nr 101, poz. 444 z późniejszymi zmianami) oraz § 22 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 18 maja 1994 r. w sprawie nadania statutu PGL LP oraz Zarządzenia nr 97 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2024-2026 oraz wytycznych RDLP w Poznaniu z dnia 11.01.2024 r. (zn. spr.: ED.801.1.2024) dotyczących tworzenia cenników i prowadzenia sprzedaży detalicznej na 2024 rok ustalam, że:

§ 1. Z dniem 16 stycznia 2024 roku wprowadzam do stosowania zaktualizowany cennik detaliczny na drewno wielkowymiarowe, średniowymiarowe i małowymiarowe w 2024 roku w Nadleśnictwie Sieraków.

§ 2. Cennik stanowią załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 3. Traci moc: Decyzja nr 16/2023 z dnia 3 lipca 2023 r.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Sieraków

Aleksandra Naparty (-)