Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie

Nadleśnictwo Sieraków ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu rolnego będącego w zarządzie nadleśnictwa.

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sieraków z siedzibą w Bucharzewie, Bucharzewo 153, 64-410 Sieraków  Tel: 61 295 20 65, fax. 61 295 20 65 e-mail: sierakow@poznan.lasy.gov.pl Działając na  podstawie art. 39 oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 28.09.1991 roku o lasach (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1275 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14.01.2009 roku w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1142 ze zm.) Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Sieraków przeprowadza publiczny ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych własności Skarbu Państwa  będących w zarządzie nadleśnictwa.

Pełna treść ogłoszenia oraz załącznika w materiałach do pobrania oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Sieraków