Lista aktualności Lista aktualności

Zaktualizowany cennik sprzedaży choinek

Decyzja nr 13/2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Sieraków z dnia 23.11.2023 w sprawie cen choinek – świerka w Nadleśnictwie Sieraków

Na podstawie § 22 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. oraz na podstawie art. 35 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 101 poz. 444, z późniejszymi zmianami) oraz stosownie do zarządzenia nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25.02.2008 r.:

  1. Wprowadzam do stosowania zaktualizowany cennik detaliczny sprzedaż choinek – świerka w Nadleśnictwie Sieraków:
Zaktualizowany cennik detaliczny sprzedaż choinek – świerka w Nadleśnictwie Sieraków
Wysokość [m] Cena netto /sztuka Cena brutto /sztuka
do 1,5 20,00 zł 24,60 zł
1,6 - 2,5 25,00 zł 30,75 zł
2,6 - 3,5 45,00 zł 55,35 zł
3,6 - 5,0 125,00 zł 153,75 zł

 

  1. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
  2. Traci moc Decyzja nr 15/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Sieraków z dnia 5 listopada 2018.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Sieraków

Aleksandra Naparty (-)