Lista aktualności Lista aktualności

Zaproszenie

na spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru Natura 2000 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska PLH300032 w sprawie projektu planu zadań ochronnych

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu realizuje projekt nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, dzięki któremu sporządzone zostaną plany zadań ochronnych (pzo) dla 22 obszarów Natura 2000 w województwie wielkopolskim.

Dla każdego obszaru Natura 2000 objętego projektem, tworzone są Zespoły Lokalnej Współpracy (ZLW), które umożliwiają zainteresowanym osobom, podmiotom, grupom interesu oraz instytucjom publicznym udział w procesie tworzenia projektu pzo. W ramach poszczególnych Zespołów organizowane są spotkania warsztatowe. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników spotkania warsztatowe ZLW obędą się w formie online, na platformie MS Teams.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w III spotkaniu Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru Natura 2000 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska PLH300032, które odbędzie się 18 maja 2023 r., od godz. 10:00. Link do spotkań zostanie przesłany w przededniu wydarzenia.

Podczas III warsztatów zaprezentowane zostaną cele działań ochronnych i planowane działania ochronne oraz projekt zarządzenia w sprawie planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska PLH300032.

Zgłoszenia do Zespołów Lokalnej Współpracy prosimy przesyłać do 16 maja 2023 r., na adres email: michal.jankowski@poznan.rdos.gov.pl. (z wyjątkiem osób, które wcześniej zgłosiły akces do Zespołu).

Szczegółowe informacje na temat spotkania można uzyskać pod nr telefonu 61 639 64 48.

Dołączanie do spotkania w aplikacji MS Teams nie wymaga pobrania dodatkowego oprogramowania, zatem mogą Państwo połączyć się z nami w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu.

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska PLH300032 przygotowywany jest w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Logotypy, od lewej: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, Unia Europejska Fundusz Spójności

Materiały do pobrania