Asset Publisher Asset Publisher

Zabytki kultury materialnej

Do tej kategorii zakwalifikować można różne obeliski, krzyże, tablice pamiątkowe, pojedyncze groby i mogiły oraz cmentarze. Oprócz wartości moralnych stanowią one dodatkowe walory krajobrazu będąc wymownymi śladami przeszłości i historii.

Ochrona miejsc pamięci jest wymogiem certyfikatu FSC®.Zidentyfikowane na terenie Nadleśnictwa Sieraków miejsca pamięci i zabytkowe cmentarze:

 • Obelisk upamiętniający miejsce rozstrzelania Antoniego Jarochowskiego - leśniczego leśnictwa Gospódka w 1944 r. Został zastrzelony przez hitlerowskiego żandarma pod zarzutem udzielenia pomocy członkom polskiego Ruchu Oporu działającym na terenie Puszczy Noteckiej (l-ctwo Gospódka, oddz. 10 g - przy leśniczówce);
 • Mogiła trzech Powstańców Wielkopolskich z 7. Kompanii 2. Pułku Strzelców Wielkopolskich: kaprala Józefa Szopki oraz szeregowców Antoniego Greczki i Franciszka gałki, poległych 5 czerwca 1919 r. w okolicach dawnej leśniczówki Pławiska, wzniesiona w 1925 r., odrestaurowana w 2014 r. (l-ctwo Kukułka, oddz. 108 c - przy drodze "drezdeńskiej");
 • Grób "Bartek" (l-ctwo Lichwin, oddz. 203 b - przy szosie z Bucharzewo do Chojna);
 • Cmentarz ewangelicki w Bucharzewie (l-ctwo Lichwin, oddz. 273 g);
 • Krzyż upamiętniający śmierć jeźdźca Axela Grottfelda (l-ctwo Lichwin, oddz. 297 g);
 • Krzyż upamiętniający miejsce obozu pracy z II wojny światowej (l-ctwo Lichwin, oddz. 300 h - przy drodze z Sierakowa do Borowego Młyna);
 • Mogiła koło jez. Niedziółka (l-ctwo Lichwin, oddz. 318 i);
 • Krzyż upamiętniający miejsce śmierci leśniczego L. Stróżczyńskiego (l-ctwo Tuchola, oddz. 40 d);
 • Mogiła w Górze (l-ctwo Ławica, oddz. 45 j);
 • Krzyż upamiętniający miejsce śmierci listonosza (l-ctwo Ławica, oddz. 88 h - przy drodze Chalin-Kłosowice);
 • Figura Św. Antoniego w Ławicy (l-ctwo Ławica, oddz. 98 l);
 • Mogiła Ottona Rodatz - dawnego właściciela majątku w Łężcach (l-ctwo Prusim, oddz. 153 f);
 • Cmentarz ewangelicki w Prusimiu (l-ctwo Prusim, oddz. 212 l);
 • Cmentarz ewangelicki w Śródce (l-ctwo Stary Młyn, oddz. 109 t);
 • Krzyż w Strzyżminie (l-ctwo Stary Młyn, oddz. 113 f);
 • Cmentarz ewangelicki rodziny von Massenbach w Białokoszu (l-ctwo Stary Młyn, oddz. 140 f);
 • Cmentarz ewangelicki w Gnuszynie (l-ctwo Stary Młyn, oddz. 141 b);
 • Zabytkowa droga brukowa na północ od Jez. Białokowskiego (l-ctwo Stary Młyn, oddz. 149).

Miejscami pamięci narodowej opiekuje się Nadleśnictwo Sieraków oraz miejscowe Koło Kombatantów z Sierakowa. Ochrona takich miejsc jest także wymogiem certyfikatu FSC® w ramach HCVF 6 (High Conservation Value Forests - Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych, kategoria 6 - Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności).