Położenie

Według stanu na 1 stycznia 2016 r. powierzchnia ogólna Nadleśnictwa Sieraków wynosi 14 147,64 ha.

Galeria zdjęć

Przedstawiamy kilka zdjęć prezentujących kolejne etapy budowy sztucznego gniazda dla rybołowa. Takich gniazd wybudowano w naszych lasach 3 szt.

Historia

W czasach powojennych sierakowskie lasy zmieniały kilkakrotnie swojego zarządcę. Nazwa Nadleśnictwo Sieraków w 1973 r. zniknęła na 20 lat z leśnej mapy naszego kraju.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania nadleśnictw na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Sieraków w 2022 roku, w ramach projektu ochrony gatunków i siedlisk, zrealizowało niezbędne powtórzenia działań ochronnych wykonanych w latach 2018 - 2019.