Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Nadleśnictwo Sieraków realizuje edukację przyrodniczo-leśną z wykorzystaniem zarówno własnych obiektów edukacyjnych, w szkołach, jak i w terenie. Jako pierwsi w kraju jesteśmy przygotowani do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Izba edukacyjna "Leszczynowa Kraina" wyposażona jest w materiały i pomoce dydaktyczne, w tym także do prowadzenia edukacji osób niewidomych i niedowidzących. W salce znajduje się diorama, w której dzieci jak i dorośli mogą zapoznać się z przedstawicielami miejscowej fauny. Zajęcia w salce stanowią zwykle wstęp-wprowadzenie przed zwiedzaniem Ogrodu Edukacyjnego "Leśna Przygoda".

Izba edukacyjna i ogród edukacyjny dostępne są w okresie od 15 marca do 15 października, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:00 do 14:00. Więcej informacji organizacyjnych w zakładce Oferta edukacyjna.

Ogród edukacyjny „Leśna Przygoda" zlokalizowany jest bezpośrednio przy siedzibie Nadleśnictwa Sieraków. Ogród wyposażony jest w tablice informacyjne, instalacje i eksponaty, a także gry i zabawy związane z szeroko pojętą tematyką przyrodniczo-leśną. Kolejne punkty trasy traktują m.in. o bezpieczeństwie i zasadach zachowania się w lesie, ochronie przeciwpożarowej terenów leśnych, ochronie lasu i przyrody, rozpoznawaniu gatunków drzew leśnych, typach lasów w Polsce, gospodarce łowieckiej. Co najważniejsze, ogród został przystosowany dla potrzeb edukacji osób z dysfunkcjami wzroku. Większość tablic informacyjnych uzupełniono specjalnymi nakładkami z opisem w języku Braile'a. Przy dwóch tablicach z audiodeskrypcją można posłuchać opowieści o leśnych ptakach i zwierzętach, a także zapoznać się z wydawanymi przez nie głosami. Dla osób niewidomych przygotowano „ścieżkę zmysłów" – krótki odcinek ścieżki, na którym wysypano kolejno różne substancje występujące w lesie: szyszki, żołędzie, kasztany, zrębki, żwir i piasek, które osoby te rozpoznają zmysłem dotyku przechodząc po nich boso. W ogrodzie znajduje się też leśna klasa „U Pani Sowy" oraz wigwam z ławostołami  i miejscem na ognisko.

Ścieżka edukacyjna „Marianówka" rozpoczyna się w miejscowości Marianowo przy pomniku przyrody – prawie 240-letnim dębie szypułkowym o imieniu Józef, którego obwód wynosi ponad 850 cm. Jest on najgrubszym drzewem rosnącym w Puszczy Noteckiej, a jego imię upamiętnia zasługi Józefa Chwirota - wieloletniego leśniczego dawnego leśnictwa Cegliniec. Kolejne punkty trasy o długości ok. 2,5 km dotyczą rozpoznawania gatunków drzew leśnych, cyklu życia lasu, pracy leśnika i gospodarki łowieckiej. Środkowy odcinek ścieżki sąsiaduje ze szkółką leśną „Cegliniec". Ścieżka dostępna jest przez cały rok.