Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na terenie naszego nadleśnictwa występuje 40 pomników przyrody, tym:

  • pojedyncze drzewa –  28 szt.,
  • grupy drzew – 11 szt.,
  • głazy narzutowe –  1 szt.

Dąb Józef to najgrubsze drzewo Puszczy Noteckiej. Na szczególną uwagę zasługuje około 240-letni dąb Józef rosnący we wsi Marianowo, będący najgrubszym drzewem Puszczy Noteckiej. Jego obwód wynosi 850 cm.

Zobacz więcej zdjęć pomników przyrody w Galerii...