Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m sześć. drewna.

Pozyskane drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

Przeczytaj więcej na www.lasy.gov.pl.

Nadleśnictwo Sieraków prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni ponad 14 tys. ha i pozyskuje rocznie ok. 81 tys. m sześc. drewna. Nadleśnictwo Sieraków prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni ponad 14 tys. ha i pozyskuje rocznie ok. 81 tys. m sześc. drewna: ok. 58 tys. m sześć. z cięć rębnych i ok. 23 tys. m sześć z cięć pielęgnacyjnych (tzw. użytkowanie przedrębne). Większość pozyskania stanowi drewno sosnowe.

Zapoznaj się z ofertą sprzedaży drewna Nadleśnictwa Sieraków.

Zwarty kompleks leśny Puszczy Noteckiej stwarza doskonałe warunki do zastosowania zmechanizowanych procesów technologicznych pozyskania i zrywki drewna w tzw. systemie drewna krótkiego lub kłodowanego. Dwie podstawowe maszyny leśne wykorzystywane w tym procesie to harwester i forwarder. Pierwszy to "leśny kombajn", który ścina drzewa, okrzesuje je z bocznych gałęzi i przeżyna na krótsze odcinki - kłody. Druga maszyna to nasiębierny ciągnik zrywkowy z żurawiem załadowczym i własną przestrzenią ładunkową. Są to rozwiązania nad wyraz korzystne zarówno pod względem ekonomii, ergonomii, jak i ekologii. Przyspieszają pracę, są bezpieczne dla operatorów, a przede wszystkim minimalizują uszkodzenia w środowisku leśnym poruszając się jedynie po wyznaczonych szlakach operacyjnych.