Wydawca treści Wydawca treści

Amatorski połów ryb (postój pojazdów)

Zarządzenie nr 30/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Sieraków z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania terenów leśnych - miejsc postoju dla osób dokonujących amatorskiego połowu ryb (wędkujących) w oparciu o aktualne zezwolenia wydane przez zarządcę akwenu wodnego

Materiały do pobrania poniżej