Zasady organizacji imprez sportowych

Jeżeli zajmujesz się organizacją imprez sportowych i chcesz zorganizować taką imprezę na terenach leśnych naszego nadleśnictwa koniecznie zapoznaj się z załączonymi materiałami.

Zasady organizacji obozowisk

Zarządzenie nr 23/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Sieraków z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania terenów leśnych pod obozowisko

Pokój gościnny, świetlica, wiata

Cennik określający stawki za korzystanie z pokoju gościnnego, świetlicy oraz wiaty

Pilotaż bushcraft i surwiwal

Lasy Państwowe wyznaczyły specjalne obszary leśne o łącznej powierzchni ponad 65 tys. ha, gdzie miłośnicy bushcraftu i survivalu będą mogli uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach. Pilotażowy program ruszy w kilkunastu regionach Polski już 21 listopada. – Efekty ocenimy za rok, ale to może być przełom. Usuwamy bariery niezrozumienia między różnymi grupami i wspólnie szukamy rozwiązań, które pozwolą wszystkim cieszyć się lasem w sposób bezpieczny dla nich i dla lasu – mówi Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych.