Wydawca treści Wydawca treści

Galeria widokowa "Zdroje"

Dostrzegalnia przeciwpożarowa „Zdroje” na terenie leśnictwa Kukułka, w pobliżu dawnej leśniczówki Pławiska, na tzw. „Francuskich Górach”, to jedna z głównych atrakcji turystycznych Nadleśnictwa Sieraków. Oprócz kluczowej funkcji w systemie ochrony przeciwpożarowej spełnia także funkcje turystyczne oraz edukacyjne.

Dostrzegalnia została wybudowana w 2007 r. Łączny koszt jej budowy wyniósł ponad 300 tys. zł., z czego 184 tys. zł wyniosło dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Dostrzegalnia została wykonana w technologii żelbetonowej. Jej średnica wynosi 2,2 m, posiada metalowe schody wewnętrzne oraz oświetlenie zasilane solarem, a dodatkowo także wiatrakiem. Zastąpiła funkcjonującą w tym miejscu poprzednią dostrzegalnię drewnianą, z drewna głównie modrzewiowego, o wysokości 24 m.

Unikalne zdjęcie przedstawiające krótki moment współistnienia starej i nowej dostrzegalni (fot. Rafał Tomczak Nadleśnictwo Sieraków, 25.09.2007 r.)

Kluczowym parametrem technicznym dostrzegalni jest oczywiście jej wysokość. Wynosi ona 32 m. Natomiast na wysokości 26 m umiejscowiona jest galeria widokowa, z której licznie korzystają turyści indywidualni oraz grupy zorganizowane podczas prowadzonych przez nadleśnictwo zajęć edukacyjnych. Z galerii rozpościera się szeroka panorama Puszczy Noteckiej, wykraczająca daleko poza zasięg samego Nadleśnictwa Sieraków. Widoczność zależy silnie od warunków pogodowych i przejrzystości powietrza w danym dniu, przy najlepszych warunkach sięga nawet powyżej 20 km. Największe wrażenie na odwiedzających robi wszechobecny ocean borów sosnowych, poprzeplatany jeziorami, uprawami, zrębami.


Spotkanie na dostrzegalni to doskonała okazja do przekazania wiedzy o przyrodniczych i historycznych uwarunkowaniach morfologii drzewostanów Puszczy Noteckiej, o hodowli i zrównoważonym użytkowaniu, o ochronie lasu przed szkodliwymi owadami i oczywiście, co wynika z przeznaczenia tego miejsca, o ochronie przeciwpożarowej terenów leśnych.


Galeria widokowa na dostrzegalni przeciwpożarowej „Zdroje” udostępniana jest bezpłatnie, w sezonie obserwacji przeciwpożarowej, który może trwać w zależności od panujących warunków meteorologicznych od połowy marca do połowy października. Chcąc skorzystać z galerii widokowej najlepiej zadzwonić do Nadleśnictwa Sieraków i upewnić się, że w danym dniu prowadzony jest dyżur przeciwpożarowy na dostrzegalni. Ze względów bezpieczeństwa na tarasie galerii widokowej może jednocześnie przebywać 10 osób. Grupy zorganizowane mogą skorzystać z dostrzegalni po uzgodnieniu z Nadleśnictwem Sieraków, także w dniach w których nie jest prowadzony dyżur.


Dojazd. Chcąc odwiedzić dostrzegalnię przeciwpożarową „Zdroje”, jadąc z Sierakowa należy przekroczyć rzekę Wartę, za mostami skręcić w lewo (kierunek Zatom Nowy, Radgoszcz), a po minięciu stawów rybnych w prawo, w tzw. „trakt drezdeński”, w kierunku Gospódki i Dębowca. Zostaje do pokonania około 5 km odcinek udostępnionej drogi gruntowej, po czym po lewej stronie znajdziemy oznakowane miejsce postoju pojazdów. Następnie, już pieszo, przekraczamy widoczny po przeciwnej stronie „traktu drezdeńskiego” metalowy szlaban i spacerem „pod górkę” udajemy się w kierunku dostrzegalni (ok. 300 m). W jej sąsiedztwie znajduje się zadaszone miejsce wypoczynku, wybudowane na fundamentach starej dostrzegalni drewnianej, w którym można się posilić przed wędrówką schodami na taras.