Wydawca treści Wydawca treści

Sierakowski Park Krajobrazowy

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Wielką atrakcją parku są 52 jeziora polodowcowe. Sierakowski Park Krajobrazowy utworzony został na mocy rozporządzenia Wojewody Poznańskiego z dnia 12 sierpnia 1991 r. Powierzchnia parku wynosi 30 824,06 ha. Celem ochrony jest niezwykle interesujący krajobraz o bogatej rzeźbie terenu z licznymi wzgórzami morenowymi, rynnami polodowcowymi, dolinami rzek i wydmami. Wielką atrakcją parku są 52 jeziora polodowcowe.