Wydawca treści Wydawca treści

Cennik detaliczny na drewno na 2024 r.

Decyzja nr 2/2024 Nadleśniczego Nadleśnictwa Sieraków z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie zaktualizowania cennika detalicznego na drewno wielkowymiarowe, średniowymiarowe i małowymiarowe na 2024 rok.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 1991 r., nr 101, poz. 444 z późniejszymi zmianami) oraz § 22 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 18 maja 1994 r. w sprawie nadania statutu PGL LP oraz Zarządzenia nr 97 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2024-2026 oraz wytycznych RDLP w Poznaniu z dnia 11.01.2024 r. (zn. spr.: ED.801.1.2024) dotyczących tworzenia cenników i prowadzenia sprzedaży detalicznej na 2024 rok ustalam, że:

§ 1. Z dniem 16 stycznia 2024 roku wprowadzam do stosowania zaktualizowany cennik detaliczny na drewno wielkowymiarowe, średniowymiarowe i małowymiarowe w 2024 roku w Nadleśnictwie Sieraków.

§ 2. Cennik stanowią załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 3. Traci moc: Decyzja nr 16/2023 z dnia 3 lipca 2023 r.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Sieraków

Aleksandra Naparty (-)

 

 


Zaktualizowany cennik sprzedaży choinek

Decyzja nr 13/2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Sieraków z dnia 23.11.2023 w sprawie cen choinek – świerka w Nadleśnictwie Sieraków

Na podstawie § 22 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. oraz na podstawie art. 35 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 101 poz. 444, z późniejszymi zmianami) oraz stosownie do zarządzenia nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25.02.2008 r.:

  1. Wprowadzam do stosowania zaktualizowany cennik detaliczny sprzedaż choinek – świerka w Nadleśnictwie Sieraków:
Zaktualizowany cennik detaliczny sprzedaż choinek – świerka w Nadleśnictwie Sieraków
Wysokość [m] Cena netto /sztuka Cena brutto /sztuka
do 1,5 20,00 zł 24,60 zł
1,6 - 2,5 25,00 zł 30,75 zł
2,6 - 3,5 45,00 zł 55,35 zł
3,6 - 5,0 125,00 zł 153,75 zł

 

  1. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
  2. Traci moc Decyzja nr 15/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Sieraków z dnia 5 listopada 2018.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Sieraków

Aleksandra Naparty (-)