Wydawca treści Wydawca treści

Cennik detaliczny na drewno na 2021 r.

Decyzja nr 14/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Sieraków z dnia 01 kwietnia 2021 r. w sprawie zaktualizowania cennika detalicznego na drewno wielkowymiarowe, średniowymiarowe i małowymiarowe na 2021 rok.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. 2020 r., poz. 1463.) oraz § 22 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 18 maja 1994r. w sprawie nadania statutu PGL LP oraz Zarządzenia nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 12.11.2019 r. w sprawie sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2020 – 2021 oraz wytycznych RDLP w Poznaniu z dnia 11.01.2021 r. (zn. spr.: ED.805.1.2021) dotyczących cenników dla sprzedaży detalicznej na 2021 rok ustalam, że:  


§ 1. Z dniem 01 kwietnia 2021 roku wprowadzam do stosowania zaktualizowany cennik detaliczny na drewno wielkowymiarowe, średniowymiarowe i małowymiarowe w 2021 roku w Nadleśnictwie Sieraków.
§ 2. Cennik stanowią załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.
§ 3. Traci moc: Decyzja nr 02/2021 z 18 stycznia 2021 r.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Sieraków

Jarosław Nowakowski (-)

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 14/2021 z dnia 01.04.2021 r.
                   
1. Ceny detaliczne na drewno wielkowymiarowe pozyskane kosztem Skarbu Państwa:    
                   
Lp Gatunek Sortyment Jedn.miary Klasy grubości
1 2 3
netto brutto netto brutto netto brutto
1 Bk WA0 m3 xx xx 947,07 1164,90 1199,52 1475,41
WB0 m3 xx xx 627,20 771,46 823,20 1012,54
WC0 m3 392,00 482,16 490,00 602,70 627,20 771,46
WD m3 352,80 433,94 392,00 482,16 431,20 530,38
2 Ak WA0 m3 xx xx 484,28 595,66 543,49 668,49
WB0 m3 389,48 479,06 408,66 502,65 473,99 583,01
WC0 m3 278,00 341,94 315,81 388,45 357,51 439,74
WD m3 226,29 278,34 239,91 295,09 269,94 332,03
3 Brz WA0 m3 xx xx 461,26 567,35 550,42 677,02
WB0 m3 310,90 382,41 361,95 445,20 414,27 509,55
WC0 m3 254,00 312,42 285,24 350,85 327,91 403,33
WD m3 218,69 268,99 241,81 297,43 262,13 322,42
4 Db WA0 m3 xx xx 2551,87 3138,80 3267,10 4018,53
WB0 m3 xx xx 1845,47 2269,93 2649,00 3258,27
WC0 m3 883,00 1086,09 1271,52 1563,97 1713,02 2107,01
WD m3 485,65 597,35 830,02 1020,92 1147,90 1411,92
5 Ol WA0 m3 xx xx 656,70 807,74 735,24 904,35
WB0 m3 399,30 491,14 471,57 580,03 562,98 692,47
WC0 m3 330,00 405,90 379,17 466,38 440,88 542,28
WD m3 280,17 344,61 315,81 388,45 354,75 436,34
6 Md WA0 m3 xx xx 680,50 837,02 806,41 991,88
WB0 m3 504,46 620,49 561,00 690,03 654,43 804,95
WC0 m3 401,00 493,23 467,17 574,62 536,54 659,94
WD m3 288,32 354,63 315,59 388,18 351,68 432,57
7 So WA0 m3 xx xx 470,59 578,83 576,29 708,84
WB0 m3 316,80 389,66 389,95 479,64 445,25 547,66
WC0 m3 288,00 354,24 336,67 414,10 383,62 471,85
WD m3 220,32 270,99 239,62 294,73 260,06 319,87
8 Św WA0 m3 xx xx 382,53 470,51 462,73 569,16
WB0 m3 296,43 364,61 332,59 409,09 363,83 447,51
WC0 m3 246,00 302,58 286,34 352,20 322,75 396,98
WD m3 192,13 236,32 212,54 261,42 245,51 301,98
9 So WAK m3 xx xx 470,59 578,83 576,29 708,84
WBK m3 xx xx 389,95 479,64 445,25 547,66
WCK m3 288,00 354,24 336,67 414,10 383,62 471,85
WDK m3 220,32 270,99 239,62 294,73 260,06 319,87
10 Św WAK m3 xx xx 419,85 516,42 507,87 624,68
WBK m3 xx xx 365,04 449,00 399,33 491,18
WCK m3 270,00 332,10 314,28 386,56 354,24 435,72
WDK m3 210,87 259,37 233,28 286,93 269,46 331,44
                   
Niniejszy cennik dla sprzedaży detalicznej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.          
         
         

 

 

Załącznik nr 2 do Decyzji 14/2021 z dnia 01.04.2021 r.

1.1. Ceny detaliczne na drewno średniowymiarowe
(S2A - stosowe przemysłowe, S2B - stosowe użytkowe,
S1 - w całych długościach)
i małowymiarowe przemysłowe (M1)
pozyskane kosztem Skarbu Państwa

Gatunek

Sortyment

Cena w zł/m3

netto

Cena w zł/m3

brutto

AK

S2A

217,00

266,91

BK

S2A

209,00

257,07

BRZ

S2A

186,00

228,78

DB / DB.C

S2A

203,00

249,69

JS

S2A

209,00

257,07

JW

S2A

193,00

237,39

OL

S2A

184,00

226,32

SO

S2A

186,00

228,78

MD

S2A

200,00

246,00

DG

S2A

182,00

223,86

ŚW

S2A

163,00

200,49

SO

S2B D

262,00

322,26

SO

S2B K

275,00

338,25

iglaste

S10

284,00

349,32

liściaste

S10

332,00

408,36

Iglaste

M1

155,00

190,65

 
1.2. Ceny detaliczne na drewno średniowymiarowe żerdziowe ogólnego przeznaczenia
pozyskane kosztem Skarbu Państwa

Sortyment

Cena netto

za 100 szt.

Cena brutto

za 100 szt.

S3b iglaste - I kl. grubości

600,00

738,00

S3b iglaste - II kl. grubości

1200,00

1476,00

 

 

 

 

 

 

1.3. Ceny detaliczne na drewno średniowymiarowe opałowe pozyskane kosztem Skarbu Państwa

Gatunek

Sortyment

Cena w zł/m3

netto

Cena

w zł/m3

brutto

SO, MD, DG, JD

S4

100,00

123,00

ŚW

S4

90,00

110,70

DB, JS, GB AK, BK

S4

160,00

196,80

OL, WZ, KL, JW, PL

S4

130,00

159,90

LP, TP, OS, WB

S4

90,00

110,70

BRZ

S4

130,00

159,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ceny detaliczne na drewno średniowymiarowe opałowe (S4)
i małowymiarowe opałowe (M2) pozyskane kosztem nabywcy

Sortyment

Nazwa

Gatunek

Cena netto za 1m3

Cena brutto za 1 m3

S4

Drewno opałowe

Iglaste (SO, MD, DG, JD)

55,00

67,65

S4

Drewno opałowe

Iglaste (ŚW)

45,00

55,35

S4

Drewno opałowe

Liściaste (DB, JS, AK, GB, BK)

115,00

141,45

S4

Drewno opałowe

Liściaste (WZ, KL, JW, OL, PL)

85,00

104,55

S4

Drewno opałowe

Liściaste (BRZ)

85,00

104,55

S4

Drewno opałowe

Liściaste (LP, TP, OS, WB)

45,00

55,35

M2

Drewno opałowe

Iglaste

24,00

29,52

M2

Drewno opałowe

liściaste

40,00

49,20

S4

Drewno opałowe (z całkowitym uprzątnięciem powierzchni zrębowej)

iglaste/liściaste

30,00

36,90

M2

Drewno opałowe (z całkowitym uprzątnięciem powierzchni zrębowej)

iglaste/liściaste

12,00

14,76

 

 


 

 

 
Niniejszy cennik dla sprzedaży detalicznej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.