Wydawca treści Wydawca treści

Klauzula Informacyjna RODO

Administrator

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Nadleśnictwo Sieraków z siedzibą przy Bucharzewo 153, 64-410 Sieraków Wlkp. Może się Pani/Pan z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres: sierakow@poznan.lasy.gov.pl lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.

Inspektor Ochrony Danych

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi, proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, na adres e-mail: iod@comp-net.pl

Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe zebrane w zgłoszeniu, są zbierane w ramach Programu „Zanocuj w lesie”, na podstawie Państwa zgody.

Podstawy prawne

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe, jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO*. Zgoda jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie oświadczenia u Administratora.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione, innym jednostkom lasów państwowych, naszym podwykonawcom (podmioty przetwarzające) oraz odbiorcom danych wynikających z przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa lub do czasu wycofania przez Państwa zgody.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do żądania usunięcia swoich danych;
  • prawo do złożenia sprzeciwu;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji celu.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.


* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).